Misja - pnd pl

Idź do spisu treści

Menu główne

Misja

Celem Stowarzyszenia Dzieciom Niepełnosprawnym i ich Rodzinom
„Przystań Naszych Dzieci” jest


a.
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
b. stworzenie ośrodka rehabilitacji i pobytu dziennego i stacjonarnego dla niepełnosprawnych;
c. działalność kulturalno - oświatowa i rekreacyjno - sportowa na rzecz niepełnosprawnych;
d. organizowanie pomocy rzeczowej lub materialnej niepełnosprawnym,
e. ułatwienie niepełnosprawnym kontaktów z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi;
f. promocja ekologii i ochrony środowiska;
g. promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz zdrowego trybu życia, szczególnie wśród ludzi młodych;
h. opieka nad osobami niepełnosprawnymi;
i. integrowanie lokalnej społeczności;
j. rehabilitacja niepełnosprawnych;
k. aktywizacja zawodowa młodzieży niepełnosprawnej.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego